لوگو تمام تجهیز

02191308084

کارخانه نورد و پروفیل ساوه را می توان از پیشگامان صنعت نورد و تولید لوله در کشور دانست. این کارخانه در سال 1354 آغاز به کار کرد. این شرکت 2 نوع لوله گازی و گالوانیزه گرم تولید می کند. برای لوله گازی و تست از سایز 1/2 تا 10 اینچ و برای لوله گالوانیزه از سایز 1/2 تا 6 اینچ تولید می کند.

لوله گالوانیزه ساوه را می توان با کیفیت ترین لوله و پر کاربردترین لوله گالوانیزه نام برد.لوله گالوانیزه به 2 صورت سر دنده و بدون دنده می باشد.علت دنده بودن لوله های گالوانیزه رزوه بر روی اتصالات گالوانیزه می باشد.

برای مشاهده لیست قیمت لوله گالوانیزه ساوه کلیک کنید.
برای مشاهده لیست قیمت لوله گالوانیزه سپنتا کلیک کنید.

آخرین بروزرسانی:1401/09/22(قیمت ها به تومان هستند)

تصویرشناسه محصولنام محصولسایزبرند هاواحدقیمتقیمت با تخفیف
لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591022004لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه1/2"ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591023004لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه1/2"ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591024004لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه1/2"ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591022005لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه3/4"ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591023005لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه3/4"ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591024005لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه3/4"ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591022006لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه1"ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591023006لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه1"ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591024006لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه1"ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591022007لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه1 1/4"ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591023007لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه1 1/4"ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591024007لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه1 1/4"ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591022008لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه1 1/2"ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591023008لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه1 1/2"ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591024008لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه1 1/2"ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591022009لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه2ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591023009لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه2ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591024009لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه2ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591022010لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه2 1/2"ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591023010لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه2 1/2"ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591024010لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه2 1/2"ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591022011لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه3ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591023011لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه3ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591024011لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه3ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591022012لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه4ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591023012لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه4ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591024012لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه4ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591022013لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه5ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591023013لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه5ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591024013لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه5ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591022014لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه6ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591023014لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه6ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591024014لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه6ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591022015لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه8ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591023015لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه8ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گالوانیزه- لوله سفید1591024015لوله سفید(گالوانیزه گرم) ساوه8ساوهشاخه