لوگو تمام تجهیز

02191308084

لوله فلزی از دیر باز جز لاینفک ساخت و سازها بوده که از مقاطع مختلفی بعنوان جریان دهنده مایعات استفاده می کردند ولی با پیشرفت علم و باکشف سوختهای فسیلی و نیاز به فشار کاری بالا و عدم خوردگی لوله، این محصول به شکل امروزی در آمده. کنترل فشار کاری و عدم خوردگی دلیل سطح مقطع دایره ای و استوانه ای شکل شدن لوله است.
در حالت استوانه ای فشار کاری بر روی سطح به صورت یکنواخت است و دلیل اینکه مخازن و کمپرسور ها هم به صورت استوانه ای ساخته می شود نه مکعب همین دلیل می باشد و در مورد خوردگی هم میتوانیم به این دلیل اشاره کنیم که استوانه کنج ندارد تا مواد در کنجها تجمع کنند و دلیلی بر خوردگی متریال لوله شود.

لوله فلزی را به طور کلی می توان به دو صورت دسته بندی کرد:

  • 1- براساس روش تولید
  • 2- بر اساس آلیاژ

دسته بندی لوله فلزی بر اساس روش تولید

  • 1- بدون درز
  • 2- درزدار(گازی،شوفاژی،صنعتی،اسپیرال،گالوانیزه،API

لوله بدون درز در واقع لوله بدون درز جوش می باشد که به روشهای اکسترود، کشش عمیق، اکستروژن، فلو فورمینگ و نورد تولید می شوند که در دو دهه گذشته روش نورد به علت کیفیت بالا و ایجاد طول مناسب و همچنین به علت کم هزینه تر بودن بیشتر مورد توجه واقع شده است.
لوله بدون درز به لوله مانیسمان نیز معروف هستند. مانیسمان نام خانوادگی مخترعین آلمانی این محصول هست و در کنار این نام، به نام SEAM LESS نیز معروف می باشد.

آخرین بروزرسانی:1401/09/22(قیمت ها به تومان هستند)

تصویرشناسه محصولنام محصولسایزبرند هاواحدقیمتقیمت با تخفیف
لوله گازی ساوه
logo1591014004لوله گازی ساوه1/2"ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591015004لوله گازی ساوه1/2"ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591016004لوله گازی ساوه1/2"ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591014005لوله گازی ساوه3/4"ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591015005لوله گازی ساوه3/4"ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591016005لوله گازی ساوه3/4"ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591014006لوله گازی ساوه1"ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591015006لوله گازی ساوه1"ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591016006لوله گازی ساوه1"ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591014007لوله گازی ساوه1 1/4"ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591015007لوله گازی ساوه1 1/4"ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591016007لوله گازی ساوه1 1/4"ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591014008لوله گازی ساوه1 1/2"ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591015008لوله گازی ساوه1 1/2"ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591016008لوله گازی ساوه1 1/2"ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591014009لوله گازی ساوه2ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591015009لوله گازی ساوه2ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591016009لوله گازی ساوه2ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591014010لوله گازی ساوه2 1/2"ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591015010لوله گازی ساوه2 1/2"ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591016010لوله گازی ساوه2 1/2"ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591014011لوله گازی ساوه3ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591015011لوله گازی ساوه3ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591016011لوله گازی ساوه3ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591014012لوله گازی ساوه4ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591015012لوله گازی ساوه4ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591016012لوله گازی ساوه4ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591014013لوله گازی ساوه5ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591015013لوله گازی ساوه5ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591016013لوله گازی ساوه5ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591014014لوله گازی ساوه6ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591015014لوله گازی ساوه6ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591016014لوله گازی ساوه6ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591014015لوله گازی ساوه8ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591015015لوله گازی ساوه8ساوهشاخه تماس تماس - -
logo1591016015لوله گازی ساوه8ساوهشاخه تماس تماس - -
لوله گازی سپنتا
logo1571013004لوله گازی سپنتا1/2"سپنتاشاخه تماس تماس - -
logo1571013005لوله گازی سپنتا3/4"سپنتاشاخه تماس تماس - -
logo1571013006لوله گازی سپنتا1"سپنتاشاخه تماس تماس - -
logo1571013007لوله گازی سپنتا1 1/4"سپنتاشاخه تماس تماس - -
logo1571013008لوله گازی سپنتا1 1/2"سپنتاشاخه تماس تماس - -
logo1571013009لوله گازی سپنتا2سپنتاشاخه تماس تماس - -
logo1571014010لوله گازی سپنتا2 1/2"سپنتاشاخه تماس تماس - -
logo1571015010لوله گازی سپنتا2 1/2"سپنتاشاخه تماس تماس - -
logo1571016010لوله گازی سپنتا2 1/2"سپنتاشاخه تماس تماس - -
logo1571014011لوله گازی سپنتا3سپنتاشاخه تماس تماس - -
logo1571015011لوله گازی سپنتا3سپنتاشاخه تماس تماس - -
logo1571016011لوله گازی سپنتا3سپنتاشاخه تماس تماس - -
logo1571014012لوله گازی سپنتا4سپنتاشاخه تماس تماس - -
logo1571015012لوله گازی سپنتا4سپنتاشاخه تماس تماس - -
logo1571016012لوله گازی سپنتا4سپنتاشاخه تماس تماس - -
logo1571014013لوله گازی سپنتا5سپنتاشاخه تماس تماس - -
logo1571015013لوله گازی سپنتا5سپنتاشاخه تماس تماس - -
logo1571016013لوله گازی سپنتا5سپنتاشاخه تماس تماس - -
logo1571014014لوله گازی سپنتا6سپنتاشاخه تماس تماس - -
logo1571015014لوله گازی سپنتا6سپنتاشاخه تماس تماس - -
logo1571016014لوله گازی سپنتا6سپنتاشاخه تماس تماس - -
لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012004لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی1/2"وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012005لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی3/4"وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012006لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی1"وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012007لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی1 1/4"وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012008لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی1 1/2"وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012009